21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Turniej ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 5 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Jastrzębia odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Celem turnieju jest popularyzowanie w¶ród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru i wiedzy na temat techniki pożarniczej. Organizatorem konkursu na szczeblu gminnym był Urz±d Gminy w Jastrzębi. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i słodki poczęstunek, a zwycięzcy statuetki wraz z drobnymi upominkami.

 

Komisja konkursowa, w której skład weszli:

 - Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Jerzy Mróz,

- Prezes Zwi±zku Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Zbigniew Marciniak,

- Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi Grzegorz Rudecki,

- Naczelnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bartodziejach i M±kosach Starych, tj. Zygmunt Wójtowicz i Zygmunt M±kosa,

- Wikariusz Parafii ZNMP w Jastrzębi, a zarazem członek OSP w Jastrzębi ks. Adrian Kwieciński,

 wyłoniła zwycięzców konkursu:

 I grupa wiekowa (uczniowie klas I-VI szkoła podstawowa)

1. Wiktor Podsiadły - Szkoła Podstawowa w M±kosach Starych

2. Wojciech Zieliński- Szkoła Podstawowa w Kozłowie

3. Julia Tomaszewska – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Owadowie

 II grupa wiekowa (uczniowie klas VII, VIII, gimnazjum)

1. Małgorzata Jankowska - Szkoła Podstawowa w Jastrzębi

2. Adam Pacyna - Szkoła Podstawowa w Kozłowie

3. Michał Walos – Szkoła Podstawowa w M±kosach Starych

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010