20 lipca 2019. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Jastrzębia

Wójt Gminy Jastrzębia informuje o możliwości składania ankiet dotyczących udziału w projekcie wymiany urządzeń grzewczych (kotły centralnego ogrzewania lub pompy ciepła) w ramach wniosku, który zostanie złożony przez Gminę Jastrzębia w konkursie ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć do złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 r. w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi ankietę dotyczącą zapotrzebowania na wymianę urządzeń grzewczych. Ponadto obowiązkiem mieszkańca jest wykonanie na własny koszt świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Ilość instalacji jest ograniczona. O przystąpieniu do projektu decyduje kolejność złożonych ankiet. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej www.jastrzebia.pl oraz w Urzędzie Gminy w Jastrzębi, pok. nr 9.

Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zakładana wysokość dofinansowania instalacji wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych netto. (szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie, w tym wkład własny mieszkańca zostanie określony w odrębnej umowie.). Beneficjentem jest gmina, która otrzymuje środki na wymianę źródła ciepła dla mieszkańców).

Projekt polega na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe na:

- kotły c.o. spalające biomasę (np. pellet), elektryczne, olejowe, lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych.

lub:

- pompy ciepła do centralnego ogrzewania.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastrzębia,  tel. 538-439-512

ankieta dla mieszkańca

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010