25 czerwca 2019. imieniny: Dorota, Łucja, Wilhelm
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpo¶rednie

W okresie od 1 kwietnia do 15 maja 2019 roku rolnicy z terenu gminy Jastrzębia mog± uzyskać nieodpłatn± pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpo¶rednie w aplikacji e-Wniosek w Urzędzie Gminy w Jastrzębi (sala konferencyjna), w godzinach 8.00 – 14.00. Nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpo¶rednie będzie udzielana rolnikom, którzy posiadaj± gospodarstwa rolne do 10 ha gruntów ornych. Natomiast rolnicy, którzy posiadaj± powierzchnię gospodarstwa powyżej 10 ha mog± odpłatnie skorzystać z pomocy w wypełnianiu wniosków w Mazowieckim O¶rodku Doradztwa Rolniczego Odział w Radomiu, ul. Chorzowska 16/18.

Osoba zgłaszaj±ca się z wnioskiem o pomoc w wypełnianiu powinna posiadać:
1. Numer identyfikacyjny gospodarstwa,
2. Numer rachunku bankowego
3. Ostatni± kwotę dofinansowania za 2018 rok, która wpłynęła do grudnia 2018 roku,
4. Paszporty lub numery bydła/krów, które będ± zgłaszane do dopłat w 2019 roku
(ewentualnie również  hasło do logowania, które zostało nadane w 2018 roku)

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010