20 października 2019. imieniny: Ireny, Kleopatry, Jana
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Uchylenie zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Jastrzębi

ZARZĄDZENIE NR 64/2019

WÓJT GMINY JASTRZĘBIA

z dnia 2 lipca 2019 r.

 

uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Jastrzębi.

 

Na podstawie art. 37 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa   i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i art. 94 pkt. 2a i art. 207 § 1 i 2 ustawy Kodeksu pracy. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) zarządzam, co następuje:

 

§1

1. Uchylam zarządzenie Nr 58.2019 Wójta Gminy Jastrzębia z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Jastrzębia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Jastrzębia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 lipca 2019 r.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010