21 września 2019. imieniny: Hipolit, Mateusz, Daria
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

Nowy rok szkolny z nowymi unijnymi projektami

Gmina Jastrzębia otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 572 248,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja Ogólna. W dniu 27 sierpnia 2019 roku wójt Wojciech Ćwierz i skarbnik Renata Pożyczka podpisali stosowne umowy z dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

 

Od września w gminie Jastrzębia rozpocznie się realizacja następujących projektów:

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Lesiów”

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Jastrzębia”

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Kozłów”

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Mąkosy Stare”

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Wola Goryńska”

„Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”

 Celem projektów jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wykształcenie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Projekty realizowane będą z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:

- Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

- Zajęcia rozwijające z języka niemieckiego

- Zajęcia informatyczne z wykorzystaniem narzędzi TIK

 KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

- Koło zainteresowań z matematyki

- Koło zainteresowań z geografii

- Koło zainteresowań z chemii

- Koło zainteresowań z fizyki

- Koło zainteresowań przyrody

- Artystyczne koło zainteresowań

- Koło szachowe

 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z fizyki

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z chemii

- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

- Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

- Zajęcia logopedyczne

 ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

- Zajęcia kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauka szybkiego uczenia się

 i zapamiętywania

- Zajęcia przedsiębiorczości z elementami pracy zespołowej

 WYJAZDY EDUKACYJNE:

- Wycieczki edukacyjne i wizyty studyjne


Każda szkoła zostanie wyposażona w sprzęt technologii Informacyjno-komunikacyjnej, w pracowniach matematycznych, chemicznych, biologicznych, informatycznych, geograficznych i przyrodniczych w postaci tabletów, laptopów oraz tablic interaktywnych z pełnym wyposażeniem i oprogramowaniem. Zakupione zostaną pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języków obcych, kół zainteresowań i warsztatów (m.in. zestawy do eksperymentów, magnetyczne puzzle, dysk optyczny z akcesoriami, siatki brył geometrycznych, kreatywne zestawy warsztatowe, drewniane stemple emocji, słuchawki akustyczne, spirometr, deszczomierz, multimedialny atlas geograficzny, itp.


Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 – 30.06.2021 roku.

Dofinansowanie na realizację projektów: 1 572 248,98 zł

Całkowita wartość projektów: 1 666 219,98 zł

 

 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010