14 października 2019. imieniny: Liwii, Bernarda, Kaliksta
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Niewidoczne

100% BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ SZKOLENIA KOMPUTEROWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Projekt „Znajomość języków obcych i obsługi komputera to większe szanse na dobrą pracę w powiecie radomskim i m. Radom” numer umowy RPMA.10.02.00-14-9141/17 realizowany przez THAMES Sp. z o.o.  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”; 10.2 „Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Szkoła Językowa THAMES Sp. z o.o.  zaprasza na

100% BEZPŁATNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ORAZ SZKOLENIA KOMPUTEROWE
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

· język angielski kurs trwa 240 godzin lekcyjnych
·  kurs komputerowy trwa  100 godzin zegarowych
· dla kursantów bezpłatnie: kurs, podręczniki, egzamin
· po zakończonym kursie i zdanym egzaminie każdy kursant otrzymuje certyfikat uznawany na całym świecie
· nie zwracamy kosztów dojazdu ani wyżywienia

DLA KOGO SĄ KURSY?

W kursach mogą wziąć udział osoby:
·  w wieku 25+,
· zamieszkujące (bez obowiązku meldunku!) uczące się lub pracujące na terenie Radomia lub powiatu radomskiego (tj. zamieszkujące lub pracujące w gminach wiejskich: Gózd, Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Kowala, Pionki, Przytyk, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew; gminach miejsko – wiejskich: Iłża, Skaryszew oraz gminie miejskiej: Pionki,
· posiadające wykształcenie maksymalnie średnie (tj. ISCED3),
· z własnej inicjatywy zainteresowane uczestnictwem w projekcie i zgłaszają zainteresowanie nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Telefonicznie: 731 000 537
Należy wypełnić test poziomujący:
http://thames.com.pl/jezykimazowsze/index.php/test-poziomujacy/
następnie wypełnić dokumenty-dostępne tutaj: http://thames.com.pl/jezykimazowsze/index.php/dokumenty-dla-uczestnika/
oraz wysłać zeskanowane dokumenty na email: jezyki.radom@thames.com.pl
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów osobiście w biurze kierownika projektu:

ul. A. Struga 60C, lok 106 (I piętro), 26-600 Radom

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010