18 lipca 2019. imieniny: Kamil, Robert, Szymon
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Referaty i samodzielne stanowiska

Od dnia 01 marca 2016 r. zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jastrzębia strukturę organizacyjną Urzędu tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) Referaty:

a) Referat Finansów, ze stanowiskami:
-  
główny księgowy jednostek budżetowych,
- ds. gospodarki finansowej i budżetu,

- ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności,

-  ds. wymiaru podatków,

- ds. płac i opłat lokalnych
,
- ds. finansów i rozliczeń jednostek budżetowych
,
-  ds. ewidencji środków trwałych i stypendiów.


b) 
Referat Infrastruktury, ze stanowiskami:
- ds. inwestycji, budownictwa i gospodarki przestrzennej - kierownik referatu,

- ds. obiektów i urządzeń komunalnych oraz
transportu,
- ds. dróg, gospodarki gruntami i ochrony zwierząt,

- ds. ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej oraz gospodarki odpadami.


c) Referat Oświaty i Administracji, ze stanowiskami:

- ds. kadr i oświaty - kierownik referatu,

- ds. rady gminy, działalności gospodarczej, kultury, kultury fizycznej i zdrowia,

- ds. kancelaryjnych i archiwum zakładowego. 


2) Samodzielne stanowiska pracy:


ds. funduszy unijnych, organizacji pozarządowych i promocji gminy,
- zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego,
- ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych,

3) Stanowiska pomocnicze i obsługi:

- kierowca autobusu
,
- pracownik gospodarczy
,
- opiekun dzieci i młodzieży w czasie dowozu do i ze szkół,

- konserwator,
- sprzątaczka.


 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010