19 maja 2019. imieniny: Mikołaj, Piotr, Urban
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Aktualności

Grudzień 2014 - Promocja projektu

W ramach promocji projektu zakupiono:

- tablicę informacyjną o realizacji projektu

- zestawy promocyjne dla wszystkich beneficjentów:

    - kalendarz

    - notes + długopis

    - pamięć USB + smycz

    - naklejki na sprzęt

Zapraszamy do obejrzenia galerii gadżetów reklamowych ...

Zorganizowano dwa spotkania informacyjno – promocyjne dla uczestników projektu (2.10.2014 r. oraz 26.11.2014 r.), w których uczestniczył Wójt Gminy Pan Zdzisław Karaś i kadra projektu

Zapraszamy do obejrzenia galerii

Kierownik projektu Pani Elżbieta Pietruszewska uczestniczyła także w dwóch sesjach Rady Gminy
w Jastrzębi, przekazując informacje o stopniu realizacji projektu i promując go wśród radnych
i sołtysów wsi naszej gminy (30.06.2014 r. oraz 12.09.2014 r.)

Listopad 2014 - szkolenia beneficjentów

W ramach projektu zorganizowane zostały szkolenia dla jego uczestników. W terminie 23.10.2014 - 14.11.2014 przeprowadzono 90 godzin szkoleń z podstawowej obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej. Beneficjenci zostali podzieleni na pięć 20-osobowych grup. Każda grupa uczestniczyła w 6 spotkaniach trwających po 3 h. Szkolenia prowadziła firma AP Edukacja Sp. Z o.o., ul. Piotrkowska 132, 90-062 Łódź.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich rodzin biorących udział w projekcie – ogółem 100 osób. (Pobierz plik - szczegółowa charakterystyka uczestników szkolenia)

Przed rozpoczęciem szkolenia 97 uczestników wypełniło ankietę. Jej analiza dostarcza informacji na temat

- przyczyn podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu

- dotychczasowych możliwości korzystania z komputera

- dotychczasowych możliwości korzystania z Internetu (Pobierz plik - analiza ankiet)

86 uczestników wzięło udział w ankiecie oceniającej szkolenia. Z analizy ankiet można się dowiedzieć:

- w jakim stopniu kurs był interesujący (średnia ocen 4,5)

- w jakim stopniu będzie przydatna zdobyta wiedza (średnia ocen 4,5)

- w jakim stopniu przydatne będą zastosowane ćwiczenia (średnia ocen 4,6)

- w jakim stopniu podobał się sposób prowadzenia zajęć (średnia ocen 4,7)

- jak oceniono prowadzącego kurs jako trenera (średnia ocen 4,8)

- jak oceniono organizację szkolenia (średnia ocen 4,5)

- w jakim stopniu szkolenie spełniło oczekiwania beneficjentów (średnia ocen 4,5)

Budujący jest fakt, że 72 ankietowanych (84 %) uważa, że może wykorzystać tematykę
i program szkolenia w swojej pracy lub w swoim życiu prywatnym. (Pobierz plik - analiza ankiet)

Październik 2014 - podpisano umowy z beneficjentami projektu

Pan Zdzisław Karaś Wojt Gminy Jastrzębia i beneficjenci ostateczni podpisali już umowy użyczenia sprzętu. Dokument określa szczegółowo:

- Zakres i przedmiot umowy oraz okres jej obowiązywania

- Obowiązki Biorącego

- Prawa i obowiązki Użyczającego

- Określenie sytuacji, w których Biorący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu zamówienia

Komputery zostały już dostarczone do placówek oświatowych i gospodarstw indywidualnych. Działa zainstalowane oprogramowanie, a cały sprzęt został ubezpieczony.

Wrzesień 2014 - Wyniki rekrutacji do projektu


Pobierz szczegółowe wyniki rekrutacji do projektu.

Od 1 lipca 2014 roku rusza nabór do projektu „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Jastrzębia”


Pobierz ulotkę z informacjami o rozpoczęciu naboru uczestników do projektu.


 

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010