21 listopada 2018. imieniny: Albert, Janusz, Konrad
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2017/2018

1. DROGI GMINNE
Urz±d Gminy w Jastrzębi  informuje, że zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 w zakresie piaskowania dróg będzie realizowane w ramach posiadanych zasobów technicznych gminy, natomiast usługę od¶nieżania dróg będzie realizować firma zewnętrzna na zlecenie pracownika Urzędu.
Zgłoszenia i interwencje dotycz±ce zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Jastrzębia  należy kierować  do pracownika Referatu Infrastruktury p. Eugeniusza Machniaka tel. 48 384 05 11 (po godzinach  urzędowania tel. 606 511 901).
 
2. DROGI  POWIATOWE
3509W Gulin - Wsola - Wojciechów
3515W Jedlińsk - Bartodzieje - Wola Goryńska - Łukawa - Głowaczów
3516W Bartodzieje - Jastrzębia
3517W Wojciechów - Kozłów - Rajec Szlachecki
3518W
Wola Goryńska - Stare M±kosy - Jedlnia
1715W
Brzóza - Radom
Wszelkie interwencje dotycz±ce zimowego utrzymania dróg powiatowych należy kierować do  Obwodu Drogowego w Siczkach, Siczki 1, 26-630 Jedlnia Letnisko.

Kierownik Obwodu - Leszek ADACH, Tel. 48 322 16 05


URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010