25 sierpnia 2019. imieniny: Luiza, Patrycja, Ludwik
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Kadencja 2014 -2018

Podział na lata:

2015;

INWESTYCJE   2015

· Inwestycje drogowe

W połowie sierpnia 2015r. odebrano wybudowane drogi gminne w miejscowościach Wola Owadowska oraz Wolska Dąbrowa i Wola Goryńska. W Woli Owadowskiej – wybudowano odcinek drogi o długości 1265 metrów wraz z poboczami, odwodnieniem, zjazdami i oznakowaniem (II etap). Roboty rozpoczęto w czerwcu 2015r. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł blisko 290.000 zł. Z kolei droga Wolska Dąbrowa – Wola Goryńska (II etap), to odcinek o długości 754 metrów i szerokości 4,50m. W ramach inwestycji wykonano pobocza, zjazdy, odwodnienie i oznakowanie drogi. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 215.000 zł.

We wrześniu 2015r. odebrano wybudowaną drogę relacji Bartodzieje – Olszowa – Wola Goryńska wraz z obsługą terenów przyległych (I etap). Wybudowano odcinek nawierzchni z betonu asfaltowego o długości 2,65km. Inwestycja objęła wykonani pełnej konstrukcji drogi, pobocza, zjazdy na posesje, przepusty pod drogą, oznakowanie i odwodnienie drogi. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 890.000 zł

W związku z przebudową dróg zakupiono i zamontowano nowe estetyczne i funkcjonalne wiaty przystankowe w miejscowościach Kolonia Lesiów, Wola Goryńska i Bartodzieje. 

Ogólny koszt budowy dróg blisko 1,4 miliona zł. 

W maju 2015r. w ramach bieżących remontów dróg gminnych ulepszona została nawierzchnia drogi łączącej miejscowości Owadów  i Kolonia Lesiów. Odcinek ponad 1,5 km wyboistej drogi gruntowej uzyskał nawierzchnię z destruktu. Wyrównano także drogi dojazdowe.

W lipcu 2015r. utwardzono odcinek drogi na długości ok. 700m w miejscowości Wolska Dąbrowa. Wykonano nawierzchnię w technologii z kruszywa betonowego o szerokości 4,0m oraz wyrównano drogi dojazdowe. Utwardzony odcinek połączył dwie drogi o nawierzchni asfaltowej.

W połowie lipca 2015r. w ramach robot bieżących wykonano równanie dróg w miejscowościach: Lesiów, Kolonia Lesiów, Jastrzębia, Owadów, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa, Wola Goryńska, Mąkosy Nowe, Goryń, Mąkosy Stare i Bartodzieje. Wykonano utwardzenie dróg gruntowych w miejscowościach: Owadów, Wola Owadowska, Wolska Dąbrowa, Wola Goryńska i Mąkosy Nowe. Wyrównano wszystkie drogi gruntowe na terenie gminy w zakresie zgłoszonym przez sołtysów. Wykonano remonty nawierzchni asfaltowych w miejscowościach Kolonia Lesiów, Dąbrowa Kozłowska, Komorniki Kozłowskie i Lesiów. Uzupełniono oznakowanie pionowe przy drogach i wykonano doraźne wykoszenie poboczy dróg gminnych w zakresie zgłoszonym przez sołtysów. Oczyszczono w newralgicznych miejscach dróg gminnych rowy i przepusty

Na bieżące utrzymanie dróg Gmina wydatkowała kwotę ponad 111.000 zł.

· Rozbudowa oświetlenia w Gminie

Nowe lampy. W 2015r. Urząd Gminy zlecił przygotowanie projektów na wykonanie oświetlenia ulicznego w następujących miejscowościach:

- Wola Goryńska, odcinek o długości 800m

- Wojciechów, Wólka Lesiowska, odcinek o długości 1100m

- Owadów, odcinek o długości 400m

- Wola Goryńska, Goryń, odcinek o długości 800m

· Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W sierpniu 2015r. Gmina dokonała zakupu i montażu dodatkowej pompy na ujęciu wody w Woli Goryńskiej. To już trzecia pompa na tym ujęciu. Jej zadaniem jest zwiększenie wydajności w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na wodę spowodowanego m.in. falą upałów jakie tego lata dotknęły naszą gminę. To także inwestycja na przyszłość. Koszt zakupu pompy to blisko 8.000 zł. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kolonia Lesiów-ETAP I.

W ramach inwestycji wykonano odcinek kanału sanitarnego o długości 915m oraz 43 studnie rewizyjne. W trosce o ochronę środowiska prace zrealizowano w najnowszej technologii materiałowej gwarantującej wyjątkową szczelność kanału. Roboty zakończą się w grudniu 2015r. Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł ponad 380.000 zł

· Bezpieczeństwo

Zimowe utrzymanie dróg gminnych

W związku z planowaną poprawą funkcjonowania zimowego utrzymania dróg, zakupiono rozsiewacz do piasku i soli. Zakup pozwoli w szybszy i bardziej efektywny sposób zapobiegać powstawaniu śliskości na drogach gminnych.

Strażacy z nowym wozem! 

Przy dużym zaangażowaniu Strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębi pozyskano środki a także zabezpieczono środki własne w budżecie Gminy na zakup pojazdu pożarniczego marki MAN/STOLARCZYK TGM 13.290 4 x 4. Koszt zakupu samochodu wyniósł blisko 650.000 zł.
 
2016

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010