17 marca 2018. imieniny: Gertruda, Patryk, Zbigniew
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
WFO¦iGW

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia


Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrzębia na lata 2015-2020 zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwot± 9.225 zł.

Program Usuwania wyrobów zawieraj±cych azbest dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032


Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawieraj±cych azbest dla Gminy Jastrzębia na lata 2016 – 2032 zostało dofinansowane przez Ministerstwo Rozwoju kwot± 11.200 zł.

"Usuwanie wyrobów zawieraj±cych azbest z terenu gminy Jastrzębia 2017 rok"

„Usuwanie wyrobów zawieraj±cych azbest z terenu gminy Jastrzębia 2017 rok” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 88 751,69 zł.

„Modernizacja indywidualnych Ľródeł ciepła na terenie gminy Jastrzębia” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji,
w kwocie 40 000,00 zł.


Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Kozłów i D±browa Kozłowska – Etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 1.889.900,00zł.URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010