21 maja 2019. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Gminne

Konkurs plastyczny

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.docx

Sprawozdanie z VII Gminnego Konkursu Ortograficznego z dnia 13 kwietnia 2018r.

13 kwietnia 2018r. w SP w Lesiowie im. por. Jana Skrzyszewskiego odbył się VII Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Ortografii się nie damy!”, organizowany pod patronatem Wójta Gminy Jastrzębia – Elżbiety Zasady i we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Uczestniczyło w nim 21 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z Gminy Jastrzębia.

 Konkurs składał się z dyktanda pt. „Do Niepodległej”, przygotowanego przez metodyka języka polskiego MSCDN – panią Leokadię Cieślik i tematycznie związanego z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po sprawdzeniu prac konkursowych, komisja oceniająca je, składająca się z nauczycieli polonistów każdej ze szkół, zgodnie stwierdziła, by tytuł mistrza ortografii przyznać dwóm uczniom, ze względu na bardzo zbliżoną liczbę punktów – Bartoszowi Gospodarczykowi z SP w Lesiowie, który uzyskał 98,75 pkt i Jakubowi Ciborowi z SP w Bartodziejach z 98 punktami.

 Drugie miejsce zajęły także dwie osoby: Bartłomiej Soboń z SP w Jastrzębi i Adam Pacyna z SP w Kozłowie, a miejsce trzecie: Julita Grabowska z SP w Lesiowie, Patryk Majewski i Kalina Pietrzyk z SP w Kozłowie, Wiktoria Kot z SP w Bartodziejach, Weronika Woźniak z NSP w Owadowie, Olga Krzosek z SP w Jastrzębi oraz Marcel Dzięciołowski z SP w Mąkosach Starych. Na podstawie wyników VII Gminnego Konkursu Ortograficznego można wywnioskować, iż poziom znajomości ortografii był wysoki i bardzo wyrównany.

 Wszyscy uczestnicy tego Konkursu otrzymali słodki poczęstunek, dyplomy, a laureaci dodatkowo nagrody książkowe ufundowane przez SP w Lesiowie i wręczone przez Wójt Gminy Jastrzębia – panią Elżbietę Zasadę.

 Organizowany od kilku lat w SP w Lesiowie Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Ortografii się nie damy!” ma na celu propagowanie kultury języka polskiego, uświadomienie roli języka jako narzędzia porozumiewania się ludzi oraz zmobilizowanie uczniów do systematycznych ćwiczeń ortograficznych.

Organizator konkursu

Małgorzata Lidak

Konkurs plastyczny pn. „Marzenia zwierząt”

 

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010