20 lipca 2019. imieniny: Czesław, Hieronim, Fryderyk
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
O projekcieGmina Jastrzębia realizuje  Projekt  pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jastrzębia”, Oś  priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020


Projekt przewiduje dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła w różnych konfiguracjach dla 247 gospodarstw domowych oraz  obiektów użyteczności publicznej i budynków parafialnych. Łączna liczba instalacji wyniesie  338, w tym 154 kolektory słoneczne, 45 pomp ciepła, 28 kotłów oraz 111 instalacji fotowoltaicznych.

Cel główny projektu, to wzrost efektywności  energetycznej  obiektów przy wykorzystaniu produkcji energii z OZE na terenie gminy, co w efekcie przyczyni się do dbałości o środowisko, w tym obszary cenne przyrodniczo oraz poprawi stan zdrowia mieszkańców gminy. Realizacja tego zadania byłoby niemożliwe bez udziału środków unijnych, które udało pozyskać dzięki inicjatywie władz samorządowych.

Wartość projektu to kwota  4 898 540,46 zł,  z czego wartości unijnego dofinansowania wynosi  3 595 584,98 zł.

URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-piątek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010