18 marca 2018. imieniny: Anzelm, Cyryl, Edward
Czcionka:   A+ A- 
kontrast
bip
Aktualno¶ci

 

Dnia 8 lutego br.  w Dzienniku Urzędowym Unii  Europejskiej oraz na stronie bip.jastrzebia.pl ogłoszony został przetarg na dostawy i montaż w ramach projektu „Odnawialne ¬ródła Energii na terenie gminy Jastrzębia”.
Z uwagi na duż± warto¶ć zamówienia (ponad 4 mln zł.)  stosowane s± tzw. „unijne”  procedury przetargowe. Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2018r.

Po przeprowadzeniu procedury oceny i wyboru najkorzystniejszych ofert  zawierane będ± umowy z uczestnikami i partnerami projektu ustalaj±ce wzajemne zobowi±zania Stron  pod względem organizacyjnym i finansowym.


URZĄD GMINY JASTRZĘBIA

Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
tel. 48 384-05-05
fax: 48 484-05-04
urzad@jastrzebia.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

poniedziałek               8:00 - 16:00
wtorek-pi±tek              7:00 - 15:00

Rachunek bankowy:

Poludniowo-Mazowiecki BS w Jedlinsku
40 9132 0001 0000 3768 2000 0010